Lato - stawy
Nowy Rok 2016
Nordic - Działkowa
Dzień Pracownika Socjalnego
Wycieczka do Wrocławia
Na polanie
Nordic listopadowy
Rajd rowerowy
Podsumowanie projektu
Rajd do ZOO

Informacje

Bezpłatne zajęcia komputerowe dla seniorów

W.R włącz . Opublikowano w Informacje

 

Centrum Aktywności Seniora w Swarzędzu serdecznie zaprasza na "Bezpłatne zajęcia komputerowe", które będą odbywały się w Szkole Podstawowej nr 1, ul. Zamkowa 20, 62-020 Swarzędz.

 

Pierwsze spotkanie: 17.10.2018r. o godzinie 15:45.

Zajęcia będą odbywały się w każdą środę od godziny 15:45.

 

Serdecznie zapraszamy.

 

  kurs komputerowy2

“Gdybym był bogaczem” – zaproszenie na koncert

dwcho włącz . Opublikowano w Informacje

     24 października br. (środa) o godz. 19:00 w Pałacyku pod Lipami odbędzie się koncert zatytułowany Gdybym był bogaczem oparty na motywach kultowego musicalu Jerrego Bocka Skrzypek na dachu.

     Wyjątkowi artyści scen polskich przeniosą słuchaczy do świata, którego już nie ma, a który przez setki lat współtworzył kulturowy krajobraz naszego kraju. Całość dopełni mistrzowska kreacja aktora Teatru Nowego w Poznaniu, który powiedzie publiczność do tych miasteczek, gdzie szewc był poetą, zegarmistrz filozofem, a fryzjer trubadurem. W trakcie koncertu zatrzymamy się na chwilę w Anatewce – w domu Tewjego Mleczarza, którego przypadki, kłopoty, dysputy z Bogiem, marzenia indywidualne, zbiorowe dramaty dotyczą każdego z Nas i każdy z Nas rozpoznaje w nich siebie. Wstęp wolny na koncert.

DW

gdybym koncert 1

 

Konferencja „Alzheimer w rodzinie - jak diagnozować, jak pomagać osobom żyjącym z chorobą i ich rodzinom”

W.R włącz . Opublikowano w Informacje

      27 września 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu zorganizował w środowisku lokalnym Konferencję pt. „Alzheimer w rodzinie - jak diagnozować, jak pomagać osobom żyjącym z chorobą i ich rodzinom”. Organizatorem Konferencji był Rzecznik Praw Obywatelskich, Alzheimer Polska przy współpracy Związku Powiatów Polskich. Konferencja transmitowana była z Warszawy, z którą metodą online łączyły się zainteresowane miasta. Swarzędz już po raz drugi zaangażował się w ogólnokrajową dyskusję na temat potrzeb osób chorujących i ich bliskich.

     Uczestnictwo w Konferencji było okazją do spotkania lokalnych władz, przedstawicieli  instytucji publicznych m.in. służby zdrowia i pomocy społecznej, przedstawicieli osób starszych,  sołtysów, przedstawicieli Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz opiekunów osób żyjących z chorobą Alzheimera. Spotkanie przyczyniło się do pogłębienia wiedzy na temat wczesnego rozpoznawania choroby, korzyści wynikających z prowadzenia badań przesiewowych na podstawie doświadczeń europejskich, codziennego życia z osobą chorą czy postępowania z chorym na różnych etapach choroby. Konferencja była przede wszystkim lokalnym wydarzeniem ukazującym istnienie problemu, jakim jest choroba Alzheimera w gminie Swarzędz, była okazją do dyskusji, wymiany doświadczeń oraz przemyśleń.

Magdalena Tyblewska - Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu

P1070770 P1070772 P1070776 P1070778 P1070780

Straż Pożarna z bliska

W.R włącz . Opublikowano w Informacje

     Przed samym końcem wakacji swarzędzcy seniorzy odwiedzili strażaków z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Antoninku. Podczas wizyty poinformowano nas, że w Poznaniu jest dziewięć tego typu jednostek, z których każda ma swoja specjalizację np. ratownictwa chemicznego, wodnego czy biologicznego.

     W naszej jednostce znajdowały się trzy wozy ratownicze, w tym jeden z drabiną. Strażacy opowiedzieli nam szczegółowo o wyposażeniu tych pojazdów, w wysoko specjalistyczne urządzenia. Dowiedzieliśmy się, że obsada ratowników na jednej zmianie wynosi osiem osób. Służba trwa 24 godziny, po czym są dwa dni odpoczynku.

     Podczas naszego pobytu w jednostce otrzymano zgłoszenie alarmowe. Mogliśmy obserwować przygotowania do wyjazdu wozu z drabiną, które zajęły strażakom dokładnie 1 minutę.

     Ratownicy są cały czas szkoleni i podnoszą swoje kwalifikacje w zakresie udzielania pierwszej pomocy i sprawności fizycznej. Poinformowano nas również o dużym znaczeniu Ochotniczej Straży Pożarnej, która działa w poszczególnych gminach oraz o dniach otwartych (w każdą pierwszą niedzielę miesiąca) kiedy można indywidualnie odwiedzić strażaków i z bliska przyjrzeć się ich pracy. Dziękujemy za ciekawą i niecodzienną możliwość poznania działalności tej ważnej grupy zawodowej.

Halina Dutkiewicz - KMD Słoneczny Wiek

 

20180829 113043 20180829 102530 20180829 111034 20180829 101627

Projekt „Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w gminie Swarzędz”

W.R włącz . Opublikowano w Informacje

 

 

  fe pl sww ue

 

 

Informujemy, iż Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej w

Swarzędzu jest Partnerem Gminy Swarzędz / Ośrodka

Pomocy Społecznej w Swarzędzu, która uzyskała dofinansowanie dla projektu pt.:

Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz”

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałanie 7.2.2 . Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

Projekt realizowany jest od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Głównym celem projektu jest: wzrost na terenie Gminy Swarzędz o 170 liczby osób korzystających z usług społecznych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez:

- zwiększenie ilości świadczonych specjalistycznych usług w miejscu zamieszkania, w tym również usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych oraz usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych,

- wsparcie niezależnego życia niesamodzielnych osób starszych poprzez wdrożenie usług teleopieki,

- zwiększenie świadczonych usług opiekuńczych w formie miejsc stacjonarnej opieki dziennej realizowanej przez Dzienny Dom Pomocy dla niesamodzielnych osób starszych,

- zwiększenie mobilności i bezpieczeństwa osób niesamodzielnych poprzez utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno – wspomagającego,

- zwiększenie wiedzy i świadomości opiekunów faktycznych w ramach indywidualnej superwizji (z psychologiem); w okresie 1.09.2018-31.08.2021r.

Wartość projektu: 2 827 358,89 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 685 990,94 zł

 

Informujemy, iż Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej w

Swarzędzu jest Partnerem Gminy Swarzędz / Ośrodka

Pomocy Społecznej w Swarzędzu, która uzyskała dofinansowanie dla projektu pt.:

Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz”

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałanie 7.2.2 . Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

Projekt realizowany jest od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2021 r.

6. Jesienny Rajd Rowerowy

dwcho włącz . Opublikowano w Informacje

22 września odbędzie się 6. Jesienny Rajd Rowerowy, na który zapraszają organizatorzy: UMiG i SCSIR. Do wyboru 5 tras:

  1. RODZINNA 1 - dzieci powyżej 10 lat - ok. 13 km, start: godz. 15:15 - parking przy Pływalni Wodny Raj (od strony kortów tenisowych). Prowadzący: SCSiR
  2. RODZINNA 2  - ok. 9 km, start: godz. 15:30 parking przy Pływalni Wodny Raj (od strony Sceny nad Jeziorem). Prowadzący: SCSiR
  3. ŁĄKOWA (KOBYLNICA) - dzieci powyżej 10 lat - ok.11 km, start: godz. 15:15, dworzec PKP w Kobylnicy. Prowadzący: Sklep Rowerowy Brodex
  4. MIEJSKA (RYNEK)  - dzieci powyżej 10 lat - ok. 15 km, start: godz. 15:00 - Rynek. Prowadzący: Sklep Rowerowy Brodex
  5. LEŚNA (BOGUCIN) - ok. 15 km, start: godz. 15:00 - ORLIK Bogucin. Prowadzący: Wawrzyniak Druk

META RAJDU: Scena nad Jeziorem Swarzędzkim, czynna w godz. 16.00-18.00. Na mecie: każdy uczestnik otrzyma posiłek i może wziąć udział w konkursach z atrakcyjnymi nagrodami. Nagrodą główną jest rower ufundowany przez UMG i Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji. Wręczanie nagród przewidziane jest na godz. 17:00. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

     Dla młodszych uczestników przewidziany jest konkurs plastyczny „Mój Rajd Rowerowy”. Uczestnikami mogą być dzieci do 16 roku życia. Najlepsze prace zostaną wybrane poprzez głosowanie internautów. Przewidziane atrakcyjne nagrody. Szczegóły konkursu określa regulamin. Jedną z atrakcji rajdu będzie występ Swarzędzkiej Orkiestry Dętej.
     Meta 6.Jesiennego Rajdu jest również metą Maratonu Rowerowego z okazji 380-lecia lokacji Swarzędza. Wspólnie powitamy rowerzystów, którzy przy Pływalni Wodny Raj zakończą swój rajd na 380 kilometrze.

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU: Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do 20 września br., porzez internet: www.scsir.swarzedz.pl

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany przebiegu poszczególnych tras. Osoby nie zapisane na rajd nie są uczestnikami rajdu i nie podlegają kierownikom tras.

DW

plakat rajdu 2018 1

Senior świadomy - czerniak wykluczony

W.R włącz . Opublikowano w Informacje

     Zapraszamy na bezpłatne badania znamion i pieprzyków videodermatoskopem dla seniorów. Miejsce: Centrum Aktywności Seniora, il. Piaski 4, 62-020 Swarzędz. Data: 3 października (środa), godz. 10:00-14:00.

Zapisy: tel. 881 392 200. Ilość miejsc ograniczona.

  SeniorSwiadomySwarzedz

Narodowe Czytanie 2018

dwcho włącz . Opublikowano w Informacje

      Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Swarzędzu zaprasza Seniorów na wspólne czytanie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego w sobotę 8 września 2018 o godzinie 12.00 (Swarzędz, os. Czwartaków 1).

 

logo narodowe czytanie 2018 czytanie 2018 1

Nowy Jedwabny Szlak - szanse i wyzwania

W.R włącz . Opublikowano w Informacje

              Centrum Aktywności Seniora w Swarzędzu serdecznie zaprasza na wykład otwarty prof. Radosława Fiedlera pt.: Nowy Jedwabny Szlak - szanse i wyzwania, który odbędzie się 10 września 2018 roku o godz. 10:00 w Centrum Aktywności Seniora (ul. Piaski 4, I piętro).

 

  nowy szlak

OPS zaprasza na "Piknik Trzech Pokoleń"

dwcho włącz . Opublikowano w Informacje

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu zaprasza na "Piknik Trzech Pokoleń",  który odbędzie się 26 sierpnia br. w godzinach od 14.00 do 18.00, Scena nad Jeziorem, szczegóły na plakacie.

 

 

Danuta Wereszczyńska-Choryńska

piknik 3pokoleń2018 1

Światowy Przegląd Folkloru “Integracje” osiemnasta edycja

dwcho włącz . Opublikowano w Informacje

     Koncert finałowy Światowego Przeglądu Folkloru Integracje odbędzie się w tym roku w Swarzędzu. Będziemy mogli podziwiać tancerzy na swarzędzkim Rynku 19 sierpnia o godz. 21.00.

     W festiwalu  trwającym od 11 do 19 sierpnia weźmie udział sześć grup: ze Słowacji, Chorwacji, Hiszpanii, Panamy, Kanady i Polski. Przegląd rozpoczął się w sobotę, 11 sierpnia koncertem w Nowym Tomyślu. Koncert inauguracyjny w Poznaniu w Parku Wilsona oraz kolorowy korowód ulicą Półwiejską odbył się w poniedziałek (13.08). Przez cały festiwalowy tydzień artyści odwiedzą Leszno, Wronki, Damasławek, Wrześnię oraz Luboń. Całość zakończy się koncertem finałowym w Swarzędzu na rynku 19 sierpnia o 21.00. Poza tym czekają nas wieczory narodowe oraz turniej sportów tradycyjnych – jednym słowem, moc ludowych atrakcji. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa, gdyż artyści zainspirowani akcją “Mam folklor we krwi!”, propagują oddawanie krwi. Od 7 sierpnia towarzyszyć im krwiobus, w którym każdy może oddać krew.

     Uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatne. Szczegóły na stronie www.festiwal.awf.poznan.pl

Danuta Wereszczyńska-Choryńska

przegląd folkloru2018 1

Logo Projektu

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej