Lato - stawy
Nowy Rok 2016
Dzień Pracownika Socjalnego
Wycieczka do Wrocławia
Na polanie
Nordic listopadowy
Rajd rowerowy
Podsumowanie projektu
Rajd do ZOO
Sfajki1

Panda wielka

MT00 włącz . Opublikowano w Zwierzęta

   Gatunek ginący, objęty ścisłą ochroną. Obecnie tylko nieliczne osobniki pandy wielkiej żyją na wolności, a w ogrodach zoologicznych należą do największych rzadkości. Jest dobrze znanym na świecie zwierzęciem o charakterystycznym wyglądzie. Podstawowym kolorem jej gęstego, wełnistego futra jest biały, czarną barwę mają kończyny, stopy, pas biegnący wdłuż ramion oraz uszy i obwódki wokół oczu o pionowych źrenicach. Jedną z cech tego gatunku, bardzo przydatną przy zdobywaniu pokarmu jest posiadanie wyrostka (dodatkowy człon kończyny przedniej) tworzącego jakby szósty palec, osadzony przeciwstawnie do pozostałych, co umożliwia pandzie obejmowanie gałęzi bambusa.  Na wolności panda wielka występuje tylko w zimnych i wilgotnych wysokogórskich lasach (na wysokości od 1200 do 4000 m n.p.m.), w Syczuanie w Chinach. Te obszary porasta bambus – ulubiona jej roślina pokarmowa.

   Pandy żyją samotnie (poza okresem rozmnażania), każdy z osobników ma własne terytorium, oznakowane wydzielinami gruczołów zapachowych. Większą część doby – około 16 godzin, spędzają jedząc. Potrzebują wiele pokarmu (10-20 kg dziennie), by dostarczyć organizmowi odpowiednich ilości substancji odżywczych, ponieważ spożywany przez nie pokarm jest niskokaloryczny.

   Dojrzałość płciową osiągają po 6 latach, samice rodzą młode co 2-3 lata. To powolne tempo rozmnażania się jest jedną z przyczyn drastycznego spadku liczebności populacji tego pięknego zwierzątka w środowisku naturalnym. Jednak podstawową przyczyną było niszczenie naturalnych środowisk występowania, spowodowane działalnością człowieka. Na obszarach zasiedlonych przez ten gatunek wydzielono specjalne obszary i objęto je ścisłą ochroną rezerwatową. Uważnie obserwują go naukowcy.

   Pandę zaliczono do gatunków wymierających i wpisano na tzw. czerwoną listę gatunków objętych ścisłą ochroną. Może jednak zabiegi związane z ochroną pandy wielkiej nie dopuszczą do wyginięcia jednego z najpiękniejszych misiów na świecie.

   Panda wielka jest symbolem Światowego Funduszu Ochrony Dzikich Zwierząt (WWF), którego zadaniem jest finansowanie i koordynowanie działań związanych z ochroną gatunkową zwierząt na całym świecie.

Żródło: Świat Wiedzy

MT

  Panda odpoczywajaca Panda Grosser panda giant

Logo Projektu

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej