Lato - stawy
Nowy Rok 2016
Nordic - Działkowa
Dzień Pracownika Socjalnego
Wycieczka do Wrocławia
Na polanie
Nordic listopadowy
Rajd rowerowy
Podsumowanie projektu
Rajd do ZOO

Konferencja „Alzheimer w rodzinie - jak diagnozować, jak pomagać osobom żyjącym z chorobą i ich rodzinom”

W.R włącz . Opublikowano w Informacje

      27 września 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu zorganizował w środowisku lokalnym Konferencję pt. „Alzheimer w rodzinie - jak diagnozować, jak pomagać osobom żyjącym z chorobą i ich rodzinom”. Organizatorem Konferencji był Rzecznik Praw Obywatelskich, Alzheimer Polska przy współpracy Związku Powiatów Polskich. Konferencja transmitowana była z Warszawy, z którą metodą online łączyły się zainteresowane miasta. Swarzędz już po raz drugi zaangażował się w ogólnokrajową dyskusję na temat potrzeb osób chorujących i ich bliskich.

     Uczestnictwo w Konferencji było okazją do spotkania lokalnych władz, przedstawicieli  instytucji publicznych m.in. służby zdrowia i pomocy społecznej, przedstawicieli osób starszych,  sołtysów, przedstawicieli Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz opiekunów osób żyjących z chorobą Alzheimera. Spotkanie przyczyniło się do pogłębienia wiedzy na temat wczesnego rozpoznawania choroby, korzyści wynikających z prowadzenia badań przesiewowych na podstawie doświadczeń europejskich, codziennego życia z osobą chorą czy postępowania z chorym na różnych etapach choroby. Konferencja była przede wszystkim lokalnym wydarzeniem ukazującym istnienie problemu, jakim jest choroba Alzheimera w gminie Swarzędz, była okazją do dyskusji, wymiany doświadczeń oraz przemyśleń.

Magdalena Tyblewska - Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu

P1070770 P1070772 P1070776 P1070778 P1070780

Logo Projektu

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej