Lato - stawy
Nowy Rok 2016
Nordic - Działkowa
Dzień Pracownika Socjalnego
Wycieczka do Wrocławia
Na polanie
Nordic listopadowy
Rajd rowerowy
Podsumowanie projektu
Rajd do ZOO

Archiwum

XXVI Wojewódzki Rajd Niepodległości

dwcho włącz . Opublikowano w Archiwum

W sobotę, 7 listopada 2015 r. odbędzie się XXVI Wojewódzki Rajd Niepodległości.

REGULAMIN XXVI WOJEWÓDZKIEGO RAJDU NIEPODLEGŁOŚCI W DNIU 7 LISTOPADA 2015 Z METĄ W KOBYLNICY

ORGANIZATOR
Organizatorem jednego z najstarszych w Wielkopolsce rajdów "niepodległościowych", jest Oddział PTTK "Meblarz" w Swarzędzu przy współpracy z Dyrekcją Szkoły Podstawowej w Kobylnicy. Impreza odbędzie się przy wsparciu dotacją Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz.

CEL IMPREZY
1. Uczczenie 97 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i 97 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918 roku.
2. Uczczenie 70 rocznicy zwycięstwa nad niemieckim faszyzmem w 1945 roku.
3. Zapoznanie uczestników rajdu, zwłaszcza młodzieży, z udziałem swarzędzan w wojnie 1939-1945.

UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA
W rajdzie mogą brać udział wszyscy turyści, którzy dokonają zgłoszenia i wpłacą wpisowe. Zgłoszenia i wpłaty przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 5 listopada 2015 r. w Oddziale PTTK "Meblarz" ul. Polna 21 w Swarzędzu, w każdy czwartek w godz. 16.30-17.30 (z wyjątkiem 29 października); można również dokonać zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wpisowe wynosi 10 zł dla członków Oddziału z opłaconą składką członkowską za rok 2015 oraz 12 zł dla pozostałych uczestników.

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: pamiątkowy znaczek rajdowy, ciepły posiłek (grochówka), tradycyjnego rogala marcińskiego i punkty do OTP i KOT oraz prawo udziału w konkursach z nagrodami.

TRASY RAJDU
1. Trasa piesza z przewodnikiem: Swarzędz (Rynek) - Gruszczyn - Kobylnica (wyjście z Rynku w Swarzędzu o godz. 10.00, długość trasy ok. 6 km). Turyści biorący udział w rajdzie na tej trasie zapalą w imieniu wszystkich uczestników rajdu znicze w miejscach pamięci narodowej na Rynku.
2. Trasy piesze dowolne wg indywidualnych opracowań uczestników (np. z Ligowca, Kicina).
3. Trasy kolarskie i motorowe - dowolne.

PROGRAM IMPREZY
W czasie trwania rajdu odbędzie się konkurs dla młodzieży na temat odzyskania przez Polskę niepodległości i przebiegu Powstania Wielkopolskiego 1918 roku oraz udziału swarzędzan w II wojnie światowej. Dla dzieci przewidziano tradycyjny konkurs przyrodniczy.

META RAJDU
Meta rajdu będzie zlokalizowana na terenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy. Otwarcie mety i rozpoczęcie wydawania świadczeń o godzinie 12.30. Zakończenie imprezy przewiduje się około godziny 14.00-14.30.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Liczba uczestników ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
3. Młodzież może brać udział w imprezie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
4. Nieprzybycie na metę w oznaczonym czasie powoduje utratę świadczeń.
5. Uczestnicy rajdu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub spowodowane szkody.
6. Uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym i o ochronie ppoż. na terenach leśnych.
7. Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników rajdu, każdy uczestnik – członek PTTK (z opłaconą składką członkowską za 2015 r.) posiada ubezpieczenie wynikające z Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zawarte z AXA Towarzystwem Ubezpieczeń i
Reasekuracji S.A.; pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
8. Interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Kierownika Rajdu.

Do udziału w imprezie zapraszają organizatorzy!

red.

rajd niepodl. 1

Logo Projektu

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej